Olfert Dapper

Varolan tek sonucu gösteriyor

  • Dapper’den “Mora Savaşı” (1688)

    SEK80.0SEK1,200.0

    Özgün haritadan 300 dpi çözünürlükte taranarak elde edilen görsel, PDF dosyası 35,8 x 27,4 cm.

    “Platte Gront van de Stad en Fort van Koron, Belegert en verovert door de Republik van Venetien des Iaers 1685” (Altıncı Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında kentin Venediklilerce fethine atfen, Mora kentinin görünümü), Naukeurige beschrijving van Morea, eertijts Peloponnesus; en de eilanden, gelegen onder de kusten van Morea, en binnen en buiten de Golf van Venetien; waer onder de voornaemte Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten, en andere in grooten getale [Amsterdam, Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688; çizer ve bakır oyma baskı ustası: Joa de Broen, Bastiaen Stopendael (1637-1726)]

    Detaylar

Varolan tek sonucu gösteriyor