Garanti Sanat Galerisi’nde bir sergi açılışında, Adnan Çoker, Yusuf Taktak, Bedri Baykam, Arzu Başaran ve Feriha Büyükünal (1987 ?)

SEK95.0SEK475.0

36 mm iki ayrı negatif filmden 3200 dpi çözünürlükte taranarak elde edilmiş, basılmaya hazır dijital görseller.

 

Clear

Share

Email

Açıklama

Adnan Çoker 1927’de İstanbul’da doğdu. 1944-1951 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gören (Zeki Kocamemi’nin atölyesinde çalıştı) Adnan Çoker, o yıllarda kısa bir süre ”çizgi resim” çalışmaları yaptı; Akademi yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Akademi’nin Yüksek Resim Bölümü’nü bitirip, askerlik görevini yaptıktan sonra, Ankara ve İstanbul’da desinatör ve haritacı olarak çalıştı. 1953’te Ankara’da, “Sergi Öncesi” adı altında açtığı ilk kişisel sergisini, 1954’te Ankara’da, 1955’te İstanbul’da açtığı sergiler izledi.

1955’te açılan Avrupa yarışmasını kazanarak Paris’e gidip, 1958-1957 yıllarında Andre Lhote’un, 1957-1960 yıllarında da Henri Goetz’in atölyelerinde çalıştı. Bu arada fırsat buldukça İspanya, Belçika ve Hollanda müzelerinde araştırmalar yaptı. Ayrıca İtalya ve İsviçre’de meslek eğitimine ilişkin incelemelerde bulundu. 1960’ta Türkiye’ye dönünce, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne asistan oldu. 1961’de resimlerini Istanbul Alman Kültür Merkezi’nde “Paris Çalışmaları” adıyla sergiledi. Aynı yıl Viyana, Münih ve Venedik’te araştırma gezileri yaptı. Akademide seyirci önünde, öğrencilerle birlikte, müzik eşliğinde resim gösterileri düzenledi.

1961’de İstanbul Festivali Resim-Heykel Sergisi’nde ve 1962’de 23. Devlet Sergisi’nde birincilik ödülleri aldı. 1962’de guvaş resimleriyle bir sergi açtı. 1963’te dört ressam arkadaşıyla Mavi Grup’u kurdu. Bir yıl sonra Fransa’dan aldığı bir bursla yeniden Paris’e giderek Hayter atölyesinde gravür etütleri yaptı. Goetz Akademisi’nde resim çalıştı. 1965’te bu çalışmalarını Salzburg Yaz Akademisi’nde Vedova atölyesinde sürdürdü.

1966’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü öğretim üyeliğine atandı ve aynı yıl kolajlarıyla bir sergi düzenledi. 1968de Budapeşte’de açıları Türk Grafik Sanatı Sergisi komiseri olarak Macaristan’a gitti. 1970’e doğru sanatında yeni bir dönem başlayan Adnan Çoker, bu dönem çalışmalarını “Siyah Resimler” ve “Siyah Simetri” adını verdiği iki ayrı sergiyle (İstanbul) gösterdi. Yağlıboya, pastel, gravür, asamblaj ve akrilik tekniklerini uyguladığı bu resimlerin gösteriminde, elektronik müzikten yararlandı. 1973 DYO Sergisi’nde başarı, 1976’da İskenderiye bienalinde ikincilik ödüleri aldı.

1983-1985 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü başkanlığı yapıp, 1990’da 3. Asya-Avrupa Bienali’nde Dostluk, Barış ve Sanat ödülünü kazandı.

Adnan Çoker’in sanatı iki döneme ayrılabilir. 1970 öncesi ve 1970 sonrası. 1970 öncesi döneminin resimleri genellikle soyut anlatımcılığa dayanır. 1970’e doğru bu yoldaki özgür renkçiliğin şematik biçimlere, net ve geometrik ama hacimsel bir soyutçuluğa dönüştüğü görülür. Geleneksel Türk mimarlığının iç uzam kavramından yola çıkarak, bu kavramın esinlendirdiği gizemsel anlamı soyut bir hacim anlayışıyla bağdaştırmaya çalışan Adnan Çoker’in bakışımlılığı temel alan bu tür resimlerinde, anlatısallık ve yücelik, bir denge ve huzur uyumuyla bütünleşmiştir. Osmanlı ve Selçuklu anıtsal mimarlığının, iç uzamı dış dünyaya açan sivri kemerli kapı ve pencere motifinden yola çıkılarak oluşturulan bu uyum, sanatçının deyimiyle bir “kalıp biçim”e dayanır. Yani geometrik ve alışılmış biçimcilikten ayrılır.

Pembe, mor ve siyah tonların yalın uygulamasını temel alan bir sadeleşme ilkesinden hareket eden ışık, bu resimlerde, geleneksel mimarlığın yapı özelliğinden çıkarılmış bir öğedir, ama, soyut uzamsal bir disiplinin etkileyici nüansını da içerir. Siyah rengin “mutlak”, “tarafsız” ve “edilgen” etkisi, bir yorum vurgusunun eşliğinde ele alınmıştır.

(Kaynak: İstanbul Sanat Evi web sitesi)

Yusuf Taktak, 1951 Bolvadin’de doğdu. 1969-70 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne girdi. 1974 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Prof. Adnan Çoker Atölyesi’nden mezun oldu. 1974 yılında Avusturya Salzburg Yaz Akademisi Prof. Mario Deliugiu Atölyesi’nde eğitim aldı.

Askerlik sonrası, 1976’nın sonları, iki kurumda birden, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991’de, bu iki kurumdan da ayrıldı. Kısa bir süre Yeditepe Üniversitesinde ve ardından 2005 ile 2016 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sanatında, başlarda, duvar resimleri uyguladı. Yurtiçinde ve yurtdışında bienallere, trienallere ve grup sergilerine katıldı. Geometrik formların indirgenmiş etkilerini, soyut boya dokusu içinde değerlendirmekte ve rengi, sanatının başat öğesi olarak göz önünde tutmaktadır. Soyut çalışmalarında insana ve yaşama göndermeler yapan sanatçı, tuval üzerinde figüre yer vermemekle birlikte, hep insanın, yaşamın varlığını hissettirmektedir. Türkiye’de ve yurt dışı müzelerde yapıtları bulunmaktadır.

(Kaynak: Beyazart ve Lebriz sitelerinden derlenmiştir)

Bedri Baykam, 1957 yılında Ankara’da CHP milletvekili Dr. Suphi Baykam ve Yüksek Mimar Mühendis Mutahhar Baykam’ın ikinci çocuğu olarak doğdu. İki yaşında resim yapmaya başladı. Altı yaşında Ankara, Bern ve Cenevre’de ilk eserlerini sergiledi. Harika çocuk olarak tanımlandığı 1960’lı yıllarda Avrupa ve Amerika’nın birçok sanat merkezinde sürekli olarak sergiler açtı, büyük ilgi gördü. İstanbul Fransız Lisesi’ne devam eden Bedri Baykam 1975 yılında Paris’e taşındı. Sorbonne Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi tahsili yapan Baykam, bu fakülteden master aldı. Paris’te aynı süreç içinde L’Actorat isimli özel okulda aktörlük tahsili de yaptı. Baykam 1970’li yıllar boyunca aynı zamanda Türkiye Şampiyonaları’nda önemli dereceler alan bir tenisçi oldu.

1980 yılında ABD’ne taşınan sanatçı, 1984’e kadar California College of Arts and Crafts’da resim ve sinema eğitimi gördü. 1987 yılına kadar Amerika’da kalan Baykam, bu süre içinde de San Francisco, New York, İstanbul ve Paris’te birçok sergiler açmaya devam etti. 1987’de atölyesini İstanbul’a taşıyan Baykam, bugüne kadar 100 kişisel sergi açtı, birçok grup sergisine katıldı, birçok kısa metrajlı film ve video filmleri çekti, kısa ve uzun metrajlı filmlerde aktörlük yaptı. Baykam’ın yayınlanmış 23 kitabı bulunuyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin aktif üyelerinden olan sanatçı, aynı zamanda UNESCO’ya bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Dernegi’nin de kurucularından ve halen bu örgütün Türkiye ulusal komitesi başkanı. Baykam ayrıca merkezi İstanbul’da bulunan Piramid Film Prodüksiyon Yapımcılık ve Yayıncılık şirketi ile Piramid Sanat’ın kurucusu. 1997 Mayıs ayında gazeteci Sibel (Yağcı) Baykam ile evlendi. Ocak 1999’da çiftin Suphi adını verdikleri oğulları oldu.

Bedri Baykam UNESCO IAA Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Başkanı’dır ve bu derneğin Dünya Başkanlığı’nı yönetmektedir.

(Kaynak: Wikipedia)

Arzu Başaran, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bolümü’nünde (Bugünkü ismiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Özdemir Altan Atölyesi’ni bitirdi. 1989’da İtalyan Hükümeti’nin verdiği araştırma bursunu kazanarak Roma’da Modern Sanatlar Müzesi’nde çalıştı. 2000 yılında Fransız Kültür Merkezi ve Siyah Beyaz Sanat Galerisi aracılığı ile Cite des Arts Paris Bursu aldı. Sanatçı, gazeteci Ali Bayramoğlu ile evlidir.

İlk dönemlerinde egemen kahverengi tonları ile portrenin belirgin olduğu figüratif soyut çalışmalar gerçekleştirdi. Otoportrelerinde, arka planı belirsiz bir dokuyla sunarak izleyicinin bakışını doğrudan porteye çekti ve Doğu toplumundaki “bakış”, “nazar” gibi olguları sorguladı. 2005’te açtığı sergisi İhlal’de ise, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine konu olan çocukların bu haberlerde nesneleştirildiği, kimliksizleştirildiği düşüncesinden yola çıkan çocuk portrelerini çerçevesiz, boş alanlar üzerine çizerek yan yana yerleştirdi ve bedenin nesneleşmesi sorunu üzerine yoğunlaştı.

(Kaynak: Wikipedia)

Feriha Büyükünal, 1946 yılında Istanbul’da doğdu. 1965’de Atatürk Kız Lisesi’nden mezun oldu. Bir yıl İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda (Marmara Üniversitesi) öğretim gördü. Uzun bir aradan sonra aynı kurumun Resim Bölümü’nden 1985 yılında lisans diploması aldı.

1986’da Çamlıca Sanat Evi’nde gravür çalışmaları yaptı. 1981 ile 1986 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gönüllü olarak çalıştı. Müze Derneği’nin kültürel ve sosyal faaliyetlerinde ve Dernek Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1987’de Garanti Bankası Sanat Danışmanlığı ve Garanti Sanat Galerisi yöneticiliği yaptı. Aynı yıl Banka’nın genç sanatçılara hizmet vermesini amaçladığı Yonca Modern Sanat Galerisi’ni kurdu. 1989’da Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği’ne girdi, Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliği, müzayede organizasyonu ve çeşitli sosyal etkinliklerde görev aldı. 1991’de Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye’de Sanat dergisinde sanat yazarlığına başladı. 1991-92 yıllarında Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği 1.ve Il. Sanat Fuarı’nda Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Vakko Sanat Galerileri genel koordinatörlüğü ve sanat danışmanlığı görevine başladı. Aynı yıl Kanal D Televizyonuna 18 sanat programı hazırladı ve sundu. 1986’dan 1992’ye kadar Sanat Çevresi dergisi için Hocalarımız ve Ayın Konuğu adlı röportajlar yaptı. Bu yazılarını “Sordum” adlı kitabında topladı ve 1997’de Istanbul’da “Bir Aşktır Sanat” isimli kitabını yayınladı. Halen Cumhuriyet Gazetesi’nde konuk yazar olarak köşe yazılarını sürdürmektedir.

(Kaynak: Imoga web sitesi)

Ek bilgi

Archives

, ,

Yorumlar

Henüz bir yorum yok.

İlk yorum yazan siz olun “Garanti Sanat Galerisi’nde bir sergi açılışında, Adnan Çoker, Yusuf Taktak, Bedri Baykam, Arzu Başaran ve Feriha Büyükünal (1987 ?)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*