“Fen ve Sanat” dergisi kapakları

SEK120.0

Üç ayrı dergi kapağından 300 dpi çözünürlükte taranmış basılabilir görseller, 3 PDF belgesi, her biri yaklaşık 18 x 26 cm.

Share

Email

Açıklama

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yayınlanan “Fen ve Sanat” dergisi Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan İzmir’de çıkıyordu. Dergi içindeki ilginç yazıların yanı sıra, naif ama ilginç kapaklarıyla da dikkat çekiyordu.

Nisan 1934 sayısının kapağındaki açıklamada derginin “tesis tarihi 1330 senesi olan ve 1337’de muvakkaten tatili neşriyat eden Sanayi mecmuası yerine” çıktığını okuruz.

Kapağın değişik yerlerine yazılan künye bilgilerinden dergiyi çıkaranın “Eski Sanayi Mecmuası sahibi İbrahim Pertev” olduğunu, adresinin “Birinci Kordon Rıhtım Han No. 2, İzmir” (daha sonra “Karşıyaka, Nuhbey, 55, İzmir” olarak değişir) ve basım yerinin de “İtimat Matbaası” olduğunu biliyoruz.

İbrahim Pertev, soyadı kanunuyla birlikte Endüstri soyadını almış.

Haldun Cezayirlioğlu, blog sitesinde “Yüzüncü yılında bir dergi ve bir adamın çabaları, monografi çalışması: (Sanayi) – Endüstri dergisi ve İbrahim Pertev Endüstri” başlıklı araştırmalarından şu pasajları yayınlar:

İbrahim Pertev Endüstri, öğrenim hayatı için 1912 yılında Kadıköy’de bir pansiyonda kalmaktadır. Aynı zamanda Paris Makine ve Elektrik Mühendis Mektebi’nin “ Muhabere” tarzındaki kurslarını takip ederek, sanayi tahsilini yükseltmeğe çalışmaktadır.

Bu esnada, İstanbul Haliç Tersaneleri ve Fabrikalarının işletilmesi ve modernleştirilmesi için İstanbul’a gelen bir İngiliz Firmasının çalışmalarına gönüllü olarak iştirak eder. Bunun karşılığında da Osmanlı Bahriye Nazırlığı tarafından gündelik olarak 1 Gümüş Mecidiye almaya hak kazanır. Bu paranın bekar bir öğrencinin ı haftalık giderini karşıladığını söyleyen İbrahim PertevEndüstri, gerek mali açıdan ve gerekse de teknik öğrenimi açısından bu dönemin hayatı için öneminden uzun uzadıya bahseder.”

“İbrahim Pertev Endüstri, Hicri 1329 yılında İstanbul Sanayi Mektebi son sınıf öğrencisidir. İlk risalesini aynı yıl, okulda “ Fen ve Sanat” adıyla basıp, arkadaşlarına dağıtır.Bu dergi 8 sayfa büyüklüğünde bir talebe mecmuası olarak yayınlanmıştır.

“Fen ve Sanat” klişesi daha sonraki yıllarda, başka adlarla yayınlanacak dergilerinin hep altında alt başlık olarak kullanılacaktır.”

“Okulunu bitirdiği yıl olan Hicri 1330 yılının 1 Mart günü de bir memleket dergisi olarak “Sanayi” adı ile dergisinin ilk imtiyazını alır”

“Sanayi Dergisi’nin ilk sayısı 17 Nisan 1330’da (Miladi, 1914) İstanbul’da yayınlanmıştır.”

“İlk sayı 20 sayfadır”

“Derginin ilk çıktığı yıl olan 1914’te aynı zamanda İstanbul Tersane Fabrikaları, Mükeffel (küçük, bakımı üstlenilen) Çıraklar Okulu’nun Başöğretmenliğini üstlenir.”

“Toplam 6 yıl süren bu İşçi Çıraklar Okulu Başöğretmenliği esnasında yaşadıkları ve hayalleri, onun ülkenin sanayi sorununa eğilmesi gerektiği bilincini uyandırır”

“1 Haziran 1330 Tarihinde yapılan İstanbul Mekteb-i Sanayi Mezunin Cemiyeti Genel Kurulunda, İbrahim Pertev Bey, Cemiyet İdare Azalığına seçilir”

“Sanayi ve bilahare Endüstri Dergileri aylık dergiler olup ve her ayın sonlarında çıkmayı taahhüt etmiş iken, Ocak 1948 sayısından itibaren her ayın 15’inde çıkmaya başlamıştır”…

 

Taradığımız yüksek çözünürlüklü görselin bir detayı.
Taradığımız yüksek çözünürlüklü görselin bir detayı.
Taradığımız yüksek çözünürlüklü görselin bir detayı.

Yorumlar

Henüz bir yorum yok.

İlk yorum yazan siz olun ““Fen ve Sanat” dergisi kapakları”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*