İsveç’ten bir ırk sahnelemesi: Grupça “köle akşamımız”, 1949

SEK100.0SEK500.0

17 x 12,5 cm. ölçülerinde özgün ve anonim fotograftan 1200 dpi çözünürlükte taranmış baskıya hazır görsel (7961 x 5768 piksel)

Clear

Share

Email

Açıklama

Fotografın arkasındaki metin: Grupça “köle akşamımız”, 1949

Hakkında:

“… Bu makalede, bu olguya “ırksal-edim” ve uygulamanın kendisine “ırksal sahnelemeler” ya da “sahnelenen ırk” demeyi seçtim. Bir dizi çağdaş İsveç vakasına dayanarak, beyazların farklı bağlamlarla, beyaz olmayan karakterleri geçici olarak sahnelemelerinde varolan ortak yönlere değineceğim. Mesela, İsveç ve Batı kültürel pratiğindeki ırk edimlerinin niçin hemen hemen hep, mizah ve neşe ile ilişkili olduğu gerçeğini ve edimi çekici kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmak gibi… Makalenin konusu, beyazların beyaz olmayana yönelik geçici ırk sahnelemelerindeki ihtiyaç ve isteklerini anlama çabasıyla sınırlıdır, bu nedenle az ya da çok kalıcı bir dönüşümü hedef alan “ters” ırksal sahnelemeleri, beyaz olmayandan beyaza ve klasik olarak yerli kültürlerinde rastlanan hem sanal, hem görsel edimleri içermez.

Irk sahnelemeleri, 2. Dünya Savaşı’ndan önce, beyaz olmayan çok az sayıda insanın ziyaret ettiği ve çok daha azının İsveç’te yaşadığı dönemde, İsveç kültürünün az ya da çok alışıldık ve hem resmi, hem de gayrı resmi bağlamlarda rastlanan unsuru olmuştur. Sarayda ve soyluların kalelerinde, konaklarındaki maskeli balolarda, eski şehir alanlarındaki halk gösterilerinde veya köylüler arasında, beyaz İsveçlilerin, Türk, Arap, Hintli, Afrikalı, Farsi, Kızılderili, Çinli veya Japon, ya da elbette ki aynı krallığın topraklarını paylaşan daha ailevi “egzotizm” ögeleri, Sami, Yahudi veya Roman azınlıkların görünümünde giyindikleri ırk sahnelemeleri, ne alışılmadıktı ne de sorun yaratan bir durumdu. Bu tür sahnelemeler, hem metinsel hem de görsel kaynaklarda karşımıza çıkıyor ve kuşkusuz Avrupalıların pan-Avrupa döneminde sıkça karşılaştıkları dünyanın [onlar için] yeni halklarını zihinlerinde nasıl taşıdıklarını gösteren yansımalar olarak… ”

” …
Soru, ırksal edimin, sömürgeci bir tarihten yola çıkılarak iki eşit arasında farkın yaratıldığı o zamanda da -aslında- benzer şekilde anlaşılıp anlaşılamayacağı ve kaybedilen, yası çekilen ve istenilenin o halde ne, arzu ve zevk almaya yakın hangi duygular olduğudur? Beyazdan, beyaza olmayana yönelik ırkçı sahnelemeler, sömürgecilik sonrası ve feminist kültürel çalışma araştırmalarında ve elbette genellikle aşırı klişeleşmiş olmaları dışında (bakınız, örneğin, Kerrigan 2011; Mueller, Dirks ve Picca 2007) eleştirel ırk ve beyaz varoluş araştırmacıları tarafından genellikle olumsuz ve yıkıcı olarak kabul edilen neleri içerir? Örneğin Juliette Hua (2009), “Sarı beniz”e dair ırkçı sahnelemeleri konu alan eleştirel bir makalesinde, “diğeri’nin ırkçı maskelerinin kullanılabilmesinin, beyaz varoluşa dair kararlılığı ve olması gerekirlilik normunu güvence altına alan ve teyit eden bir deneyimi, yaygın ve sıradan olarak mümkün kıldığını” yazıyor. Benzer şekilde, Sarah Ahmed (1999) “geçici veya kalıcı ‘ikincil’ [aşağı] olabilme yetisi, ‘diğerini tanıma arzusu’nu kontrol etmeyi ve ustalaşmayı hedefleyen sömürgeci epistemolojinin projesidir,” der. Amerikalı eleştirel ırk araştırmacılarının oluşturduğu “ırksal-melankoli” kavramının içerdiği (Cheng 2001; Eng & Han 2000) ırkla ilgili melankoli terimine gelince bu, asimilasyonun sürekli ertelenmesiyle beyaz olma şansını yitiren öznelere yönelik, “tamamen beyaz olmayan bir Amerikan veya Batılı olmanın imkansızlığı”na atfedilen bir şey…”

(İsveççeden çevrildi.)

Kaynak: “Irkı sahnelemek: Beyaz ırksal-edim ve beyaz ırksal-melankoliye dair” /“Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli”, Tobias Hübinette, 2011)

Aynı konuda ingilizce bir makale: “Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden, Tobias Hübinette & Lennart E.H. Räterlinck, Multicultural Centre, Tumba, Sweden, Department of Sociology, Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University”

Ek bilgi

Archives

, ,

Yorumlar

Henüz bir yorum yok.

İlk yorum yazan siz olun “İsveç’ten bir ırk sahnelemesi: Grupça “köle akşamımız”, 1949”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*