1920’li yıllarda çekildiğini sandığımız, İzmir “Ballıkuyu nahiyesine merbut ocak mahfeli (Türk Ocağı)” grup fotografı

SEK100.0SEK1,000.0

Altında yazan eski türkçe yazıdan “Basmahâne Âile Fotoğraf-hânesi’nden Ekrem“’in çektiğini anladığımız 23 x 17 cm ölçüsündeki orijinal fotografın yüksek çözünürlükte taranmış görseli.

Clear

Share

Email

Açıklama

Türk Ocakları, Türkçülük düşüncesi etrafında İstanbul merkezli olarak 1912’de kurulan ve 1931’de Cumhuriyet Halk Fırkası’na devredilene dek bu yönde faaliyetlerde bulunan cemiyet. Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Meşrutiyet döneminde iyiden iye görünür olan kimlik probleminde Osmanlıcılık karşıtlığı ve Türkçülük düşüncesi etrafında birleşen çevrenin Türk Derneği (1908) ve Türk Yurdu Cemiyeti (1912) ile örgütlenmesi Türk Ocakları ile devam etti. Her ne kadar siyasî alana dahil olmama gayesi güdülse bile Türkçülüğün siyasal alana evrilmesiyle ilkin İttihat ve Terakki daha sonra ise cumhuriyet ideolojisiyle program ve amaçlar belirlendi. Devlet ve devletçilik ile olan organik bağı Türk Ocaları’nın büyümesinde önemli bir rol oynadı. Ağırlıkla 1925 yılı sonrasında Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu, koruyucusu, çağdaşlama düşüncesi ve Türkleştirme politikalarının bir parçası oldu. 1927 yılı gücünün zirvesine giden sürecin ilk eşiği olmakla beraber kapatılmasına giden sürecin de başlangıcı oldu. Türk Ocakları bu tarihte CHF siyasetinin resmi olarak bir parçası oldu ve partinin denetimine girdi. 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ortaya çıkışı ve içerideki gelişmeler Türk Ocakları’nın kapatılmasına giden sürecin belirleyicisi oldu. 264 şubesi, 30 binden fazla üyesi ve geniş mal ve menkul varlığıyla önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Ocaklar, Türkiye’de tek partili dönemin sivil ve toplumsal yaşama olan müdahalesiyle kapatıldı, tüm varlığı ve üyeleriyle partiye devredildi. Türk Ocakları Türkiye’de çok partili dönemin başlamasıyla birlikte “Ocakların başbuğu” sayılan ve 1912-31 arasında aralıksız genel başkanlık görevinde bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver’le İstanbul merkezli olarak 1949 yılında tekrar faaliyete geçti ve devletle olan organik bağını devam ettirdi. Türk siyasi yaşamındaki muhtelif darbeler Ocakların eski gücüne kavuşmasına engel oldu. Yaşan kesintilere rağmen “Türk Ocakları” adıyla maruf bir oluşum günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Ocakları (1912-31) Türkçülüğün kültürel alandan siyasal alana evrilmesinde belirleyici bir rol üstlendi ve bunun için uygun bir ortam yarattı. Bu yönüyle ilk olarak İttihat ve Terakki Fırkası’nın amaçlarına dolaylı da olsa katkı sundu ancak doğrudan fırkanın denetimine girmeyerek özerk yapısını korudu. Milliyetçiliğin cumhuriyet idaresinde doğrudan devlet politikası olması ve CHF programında yer alması devlet-ocak bütünleşmesini beraberinde getirdi. Zaman içerisinde kapsamlı kültürel faaliyetleri ve halkla olan doğrudan ilişkisi, tüm güçleri tek merkezde toplamak isteyen ve bunun için olası muhalefet odaklarını yok etmeye karar veren CHF hükümeti Türk Ocakları’nı tehdit olarak görecekti. Türk Ocakları’nın partiye devredilmesiyle CHF geniş ve hazır bir kitle örgütüne sahip olacaktı.

Wikipedia

Ek bilgi

Archives

, ,

Yorumlar

Henüz bir yorum yok.

İlk yorum yazan siz olun “1920’li yıllarda çekildiğini sandığımız, İzmir “Ballıkuyu nahiyesine merbut ocak mahfeli (Türk Ocağı)” grup fotografı”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*